Projekti “Märka ja toeta lapse andeid” seminar Tartus

MTÜ Eesti Talendikeskus projekti “Märka ja toeta lapse andeid” Tartumaa ja Lõuna-Eesti piirkondlik seminar Tartus 8. novembril.

Seminaril kontsentreerutakse intellektuaalselt andekate laste varase märkamise ja arengu toetamise temaatikale. Ootame seminarile eeskätt koolieelses ja algkoolieas laste vanemaid koos lasteaia- ja klassiõpetajatega.
Ekspertidena osalevad seminaril
• Viire Sepp, raamatu „Andekusest ja andekatest lastest“ autor
• avastusõppe asjatundjad
• oma kogemusi on seminaril jagamas ka kahe praeguseks teismelise andeka noormehe vanemad
• enda vaatenurga toovad arutellu ka Eesti Aspergerite Ühingu liikmed ning Reggio Emilia pedagoogilise lähenemise toetajad

Seminari eesmärgiks on kujundada ühine, mõttevahetuses jagatud arusaam andekusest kui fenomenist, mis omakorda aitaks pere ja haridusasutus(t)e koostöös leida parimaid viise andeka lapse arengu süsteemseks toetamiseks.
Seminar toimub teisipäeval, 8.novembril algusega kell 16 Tartumaa Rajaleidja keskuse seminariruumis (Tartu, Tähe 4, 5.korrus). Seminar kestab orienteeruvalt kl 18ni.

Toetab Hasartmängunõukogu.
Täname: SA Innove Tartumaa Rajaleidja keskus.
Projekti piirkondlikud seminarid toimuvad edaspidi ka Ida-Virumaal, Järvamaal, Tallinnas ja Saaremaal.

Vajalik on eelnev registreerumine hiljemalt 6.nov.
lingil http://doodle.com/poll/38ha48eewnz24cmz