MTÜ Eesti Talendikeskus ja MTÜ Viljandi Taibukate Teaduskool sõlmisid ühiste huvide protokolli

9.septembril 2017 toimunud Viljandi Taibukate Teaduskooli avaaktusel allkirjastati MTÜ Eesti Talendikeskus ja MTÜ Viljandi Taibukate Teaduskool ühiste huvide protokoll, milles osapooled väljendavad valmisolekut ühiseks tegevuseks toetamaks andekate noorte potentsiaali avaldumist ja  sidustamist oma kodukohaga.