Suveseminar 2021

Eesti Talendikeskuse suveseminar “Et anded ei kuhtuks”     

26.august 2021

Pärnu Raeküla kool (Käo 4)

 

11.00  kogunemine ja registreerumine

11.15 Sissejuhatus teemasse – MTÜ juhatuse liige Viire Sepp

11.20 Pererahva tervitus (ja kogemused töös andeka õppijaga) – Raeküla kooli direktor Liilia Oberg

11.30 Laste ja noorte annete toetamise tegevuskava (visioon, hetkeseis, arengud )– HTM noorte- ja andepoliitika osakonna peaekspert Marek Järvik

12.00  Noppeõpe distantsõppe tingimustes  – Karin Konksi, Veeriku kooli klassiõpetaja, programmi juhtõpetaja

Distantsõpe tõi noppeõppe (ingl.k.pull-out program) läbiviimisesse mitmeid takistusi, kuid pakkus ka põnevaid  väljakutseid ja uusi võimalusi. Ettekanne reflekteerib Tartu Veeriku kooli esimese kooliastme matemaatikaalaselt võimekate õpilaste noppetundide korraldamisel saadud kogemusi. Tutvustatakse esile kerkinud sisulisi ja korralduslikke probleeme ning analüüsitakse võimalusi noppeõppe edasi- arendamiseks

12.25 Tutvustame värsket doktoritööd.  Kuidas paremini motiveerida andekat õppijat? – Stanislav Nemerzhitski,  Randvere kooli direktor

Loovus kui arendatav ja omandatav omadus vajab motiveerimist. Ent kuidas teha seda kooli  kontekstis? Mida saavad õpetajad, lapsed ise, aga ka vanemad kodus teha, et noorte loovusele kaasa aidata?

12.50 Sirutus- ja kohvipaus

13.15  Kui anded on  muu erilisuse varjus: topelt-eriline ehk 2E laps/õppija –  Liina Lokko, Varajase Kaasamise Keskuse rajaja,  sotsiaalministeeriumi erivajadustega laste poliitika juht; Viire Sepp, andekate hariduse ekspert

Andekusse suhtumisega käivad sageli koos ka taolised arvamused: Andekas on andekas kõiges; Kui ta on nii andekas, siis kuidas ta ei oska „normaalselt“ käituda? Kuidas saab olla andekas, aga kirjutada nii koledasti või valesti?  jms

Kuidas märgata ja toetada niisuguseid õppijaid, kelle andeid maskeerivad spetsiifilised  õpiraskused  või muu psüühiline või neuroloogiline eripära. Tutvustatakse 2E õppija omadusi ning  antakse soovitusi nende toetamiseks klassis/kodus.

14.30 – 16.00 Arutelu maailmakohvikus

16.15 Arutelu kokkvuõte

16.30 Talenditäht 2021 väljakuulutamine

Registreerumine kuni 22. augustini lingil https://forms.gle/VSLiarECx5AzmRFR9

Osalemise kohta väljastatakse koolitustõend.

Osavõtutasu 10 eur

Osavõtutasu palume maksta hiljemalt 23.augustiks märgusõnaga „Suveseminar (nimi/nimed) „

MTÜ Eesti Talendikeskus (reg 80403108) arvelduskontole EE062200221064498929 Swedbank.

 

MTÜ Eesti Talendikeskus www.talendikeskus.ee

Kontakt: Viire Sepp, juhatuse liige,  viire@ut.ee, tel 5189951

Talveseminar “Testida või mitte testida – selles on küsimus”

 

MTÜ Eesti talendikeskuse veebiseminar

“Testida või mitte testida – selles on küsimus”

1.   detsembril 2020 kell 17.00 – 19.00 Zoomis

Väga sageli pöörduvad lapsevanemad ja koolid psühholoogide poole sooviga last andekuse suhtes testida, arvates, et ilma “diagnoosita” justkui ei tohi või ei saa lapse individuaalsust arvestavaid hariduskorralduslikke meetmeid või õppemeetodeid rakendada. Seetõttu on testimisega seotud küsimused MTÜ Eesti Talendikeskuse järjekordse avaliku seminari peateema.

   • Kas üldse testida ja kui, siis millal?
   • Mida me testidega teada saame?
   • Millised on ohud, mida andekate laste puhul testide täitmisel ja ka tulemuste tõlgendamisel silmas pidada (näiteks võimalik asünkroonne areng, õpiraskused, ASD, ATH jms).
   • Mida räägib teadus ja millised on kogemused?
   • Milliseid teste on Eestis kasutusel, kus ja kuidas testimisele pääseb?
   • Mis on testimise alternatiivid?
   • Kuidas testi tulemused lapsevanemat, õpetajat, huviringi juhti aitavad?

Sõna võtavad kogemustega koolipsühholoogid Anu Pärn ja Airene Vaike Kumari ja Kairi Kull ning andekate hariduse ekspert Viire Sepp. Oma kogemusest kõneleb lapsevanem, kelle laps hiljuti läbis testimise kadalipu.

Seminar toimub vaba arutelu ja küsimuste-vastuste formaadis, kaasa rääkima on oodatud kõik seminaril osalejad. Osalema ootame lapsevanemaid, pedagooge, tugipetsialiste, haridusametnikke jt huvilisi – nii neid, kellel testimisega seotult endal kogemusi jagada kui ka neid, kes end selle teemaga rohkem kurssi tahavad viia.

Seminari osalustasu on 10 või rohkem eurot. See summa läheb talendikeskuse projekti “Talendipäev lasteaias” toetuseks. Tee oma annetus siin.

Seminar toimub üle Eesti toimuva annetustalgu raames.

Kõigile sellel päeval tehtud annetusele lisab Swedbank oma annetuse, mille suurus sõltub kõikide annetuste summast.

Kui Sa osalesid seminaril, kuid tunned, et oleksid tahtnud midagi veel teiste osalejate või korraldajatega jagada, saad seda teha täites lühikese tagasiside küsimustiku.  Küsimustik on anonüümne ja leiad selle SIIT.

Seminari kokkuvõte ja ettekanded

Talveseminar 2020 kokkuvõte

V.Sepp. Alternatiivsed viisid andekusele viitavate tunnuste märkamiseks

Iga anne loeb – iga annetus aitab!

#annetamistalgud

Heade tegude päev

Suveseminar 2020

 Talendikeskuse suveseminar “Paindlik on võimalik!” 

18.08.2020 Viljandi Jakobsoni koolis.

Sageli kuuleme, miks ei saa. Vähem räägitakse sellest, kuidas saab. Suveseminaril keskendume sellele, et saab – paindlik on võimalik!

Seminaril räägib Viire Sepp andekatele mõeldud erilahendustest koolis (pull-out programm). Jagame häid ja julgustavaid näiteid ning vahetut kogemust paindlikest lahendustest, mida andekate toetamiseks koolis, lasteaias või huviringides on ette võetud. Juttu tuleb ka koostööst eri institutsioonide vahel, millega andekas kokku puutub.

Ja muidugi anname ka sel korral pidulikult üle selle aasta Talenditähe ja tunnustame inimest, kes on andekuse märkamisse ja toetamisse eriliselt panustanud!

Suveseminar 2020 kava

Suveseminar 2020 kokkuvõte

Suveseminari ettekanded

Viire Sepp

Andekate programmid

Kristel Einaste-Lukk ja Kristel Nuume

Pesatunnid RaM koolis

Karin Konksi

Pull-Out ehk noppeõpe Veeriku koolis

Külvi Kivisild

Andekate õppetool Tapa Gümnaasiumis

Jaanika Niinemets

Lasteaiaõpetajad andekusest. Bakalaureusetöö tutvustus

 

**Koos tõestame, et paindlik on võimalik!**

 

Lapse loovuse hoidmine ja arendamine

Seminar “Lapse loovuse hoidmine ja arendamine”

3. märtsil 2020 kell 17 – 19; Tallinna Ülikooli Terra maja (Narva mnt 25) auditoorium T-223

Järjekordne MTÜ Eesti Talendikeskuse avalik seminar on pühendatud loovuse temaatikale, ajendiks kirjastuse Atlex väljaandena ilmunud kogumik “Lapse loovuse hoidmine ja arendamine” – koostaja Eda Heinla.

Loovuse ja andekuse toetamisest ja seostest esinevad ettekannetega  Tallinna Ülikooli loovusõpetuse dotsent Eda Heinla ja andekushariduse ekspert Viire Sepp. Lisaks tutvustab Eda Heinla koos kaasautoritega värskeltilmunud kogumikku.

Kogumikku on kohapeal võimalik soetada kirjastuse hinnaga.
Seminarile on oodatud lapsevanemad, alus-, üld- ja huvihariduses töötavad pedagoogid, tudengid jt huvilised. Seminar on TASUTA.

Ettekanded:

Viire Sepp. Loovuse lätted

Eda Heinla. Lapse loovuse hoidmine

Eesti Talendikeskuse suveseminar 2018

Talendikeskus ootab koolipsühholooge, lapsevanemaid, lasteaia ja nooremate kooliastmete õpetajaid, koolijuhte jt huvilisi kaasa mõtlema andekate laste arengu toetamise teemadel 15.-16.juunil TTÜ Särghaua õppekeskuses toimuval suveseminaril. Suveseminari info siin.

Registreerimine kuni kohtade täitumiseni siin.

MTÜ Eesti Talendikeskus osaleb koostööpartnerina Kuressaare Gümnaasiumi Erasmus+ strateegilise koostöö projektis

Projekt “ Gifted and Talented Educational Support” (GATES) keskendub andekate õpilaste arengu toetamise temaatikale. Eestlaste projektipartneriteks on koolid Türgist, Hispaaniast, Poolast ja Leedust. Andekate õpilaste äratundmiseks, hindamiseks ja potentsiaali avaldamiseks töötatakse kaheaastase koostöö tulemusena välja tööriistakohver nendega tegelemiseks.

Kokku toimub viis projektijuhtide kohtumist ja viis nädalapikkust õpetajate koolitust partnerkoolides.  2017 novembris toimuvat õpetajate koolitust aitab ellu viia MTÜ Eesti Talendikeskus.