Kontakt

E-mail talendikeskus@gmail.com
Facebook: @eestitalendid


Iga anne loeb – iga annetus aitab!

MTÜ Eesti Talendkikeskus (reg 80403108) arvelduskonto
a/a EE062200221064498929 Swedbank

MTÜ Eesti Talendikeskus on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja ja järgib Hea Annetaja tava.

Hea annestuste koguja logo