Projektid

Toimunud

Hasartmängumaksunõukogu toetatud projekt “Märka ja toeta lapse andeid” 2016-2017

Projekti eesmärgiks oli tõsta lapsevanemate ja pedagoogide, lasteaiakasvatajate, treenerite, ringijuhtide jt lastega tegelevate täiskasvanute teadlikkust laste annete avaldumisest ja nende arengu toetamisest. Põhirõhk oli suunatud koolieelses eas ja esimese kooliastme laste spetsiifikale.

Projekti raames toimus 5  andekuse teemapäeva  erinevates Eesti piirkondades  (Tartus, Tallinnas, Kuressaares, Türil, Narvas) eesmärgiga  kujundada  ühine, mõttevahetuses jagatud arusaam andekusest kui fenomenist, mis omakorda aitaks  pere ja haridusasutus(t)e koostöös  leida parimaid viise andeka lapse arengu süsteemseks  toetamiseks.

Toetas