Projektid

Toimumas

MTÜ Eesti Talendikeskus: „Talendipäev lasteaias“  – märka ja toeta lapse andeid.

Talendipäev on üritus Eesti lasteaedades, mis ühendab avastatud jaavastamata väikesed talendid, vanemad ja õpetajad. Tegutsemine koos võimete-ja huvikaaslastega toetab laste arenguvajadusi ja emotsionaalset heaolu.

Esimene üritus toimus Viljandi Krõllipesa lasteaias.

 

 

 

Talendipäeval avastavad lapsed oma andeid ja arendavad oskusi: 

  • arutlevad, mis on teadus
  • lahendavad nuputamisülesandeid
  • teevad katseid jne

 

 

Lasteprogrammi kavandame koostöös partneri, Viljandi Taibukate Teaduskooliga. Lastega tegelevad õpilased koos täiskasvanud mentoriga. Juhendamine inspireerib noori loodetavasti valima õpetajakutset.

Samal ajal saavad lapsevanemad ja õpetajad:

  • teadmisi andekusest
  • nõuandeid toetamiseks
  • jagada vastastikku kogemusi

Vanemaid ja õpetajaid nõustavad Talendikeskuse võrgustiku andekate hariduse eksperdid, psühholoogid ja kogemusnõustajad.

Talendipäeva lõpus esitlevad lapsed oma tegevuse tulemusi. Üritus aitab mõista andekusega kaasnevat eripära ja innustab andeid avastama ning toetama.

Projekti rahastatakse Ma armastan aidata annetuskeskkonna toel. 5, 10 eurose või suurema summa saad annetada armastanaidata keskkonna kaudu siin.

MTÜ Eesti Talendikeskuse äriplaan

01.08.- 30.11.19  viiakse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) arenguhüppe  ettevalmistava taotlusvooru toetuse abil  läbi MTÜ Eesti Talendikeskuse sihtrühmade  vajaduste kaardistamine ja Talendikeskuse pakutavate teenuste pakkettide sisu täpsustamine. Projekti  tulemina valmib MTÜ Eesti Talendikeskuse äriplaan.  Projekti seminaride  ja äriplaani koostamiseks vajalike tegevuste läbiviimist toetab KÜSK 4000 euroga.

Toimunud

Hasartmängumaksunõukogu toetatud projekt “Märka ja toeta lapse andeid” 2016-2017

Projekti eesmärgiks oli tõsta lapsevanemate ja pedagoogide, lasteaiakasvatajate, treenerite, ringijuhtide jt lastega tegelevate täiskasvanute teadlikkust laste annete avaldumisest ja nende arengu toetamisest. Põhirõhk oli suunatud koolieelses eas ja esimese kooliastme laste spetsiifikale.

Projekti raames toimus 5  andekuse teemapäeva  erinevates Eesti piirkondades  (Tartus, Tallinnas, Kuressaares, Türil, Narvas) eesmärgiga  kujundada  ühine, mõttevahetuses jagatud arusaam andekusest kui fenomenist, mis omakorda aitaks  pere ja haridusasutus(t)e koostöös  leida parimaid viise andeka lapse arengu süsteemseks  toetamiseks.

Toetas