Talenditäht

Igal aastal tunnustab Talendikeskus andekuse hoidjaid erilise auhinnaga – Talenditähega.

Talenditäht on mõeldud kiituseks silmapaistva panuse, erakordse algatuse või tubli saavutuse eest andekuse toetamisel.

Talenditähe tunnustustseremoonia leiab igal aastal aset Talendikeskuse suveseminaril.

 

Talenditähega on pärjatud:

 

Talenditäht 2020 – Virve Laube !

Virve Laube
Virve Laube

 
MTÜ Eesti talendikeskuse andekuse hoidja auhind läks sellel aastal Pärnumaale. Tunnustasime Virvet pikaajalise märkimisväärse tegevuse eest Pärnumaa andekate noorte ja nende juhendajate toetamisel.

Virve Laube on Pärnu linna üldhariduse peaspetsialistina edukalt kaasanud andekusalastesse projektidesse erinevaid partnereid ja olnud integratsiooni eestvedaja.

Ta on uute ideede algataja, heade inimeste ja mõtete märkaja.

 

 

 

Talenditäht 2019 – Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakond

 Margit Lehis
Margit Lehis

 

Tiimitööna on nad järjepidevalt ellu viinud projekte ja korraldanud konkursse, mis on aidanud märgata ja toetada laste andeid.

Talenditähe võttis vastu ETAgi vanemkoordinaator Margit Lehis (pildil).

Kui Sa tead kedagi, kellele võiks Talenditähe anda järgmisel aastal, kirjuta meile E-mail talendikeskus@gmail.com

 

 

 

Talenditäht 2018 – Lilian Tambek Viljandi Taibukate Teaduskoolist pikaajalise hingestatud ja tulemusliku tegevuse eest andekate noorte arengu heaks.

Karin Kütt – panuse eest Talendikeskuse käimalükkamisse ja raha-asjade hoidmisse ühingu esimestel tegevusaastatel

Eve Sooneste – Eesti Talendikeskust tutvustava artikli kirjutamise eest Vikipeedias ja seda täiesti omal algatusel !